1943 NCAA Tournament Bracket

Round 1Round 2Round 3
E A S T Georgetown 55
New York 36
Gtown 53
DePaul 49
Gtown 34
Wyoming 46
DePaul 46
Dartmouth 35
W E S T Wyoming 53
Oklahoma 50
Wyoming 58
Texas 54
Texas 59
Washington 55

Third Place Games

Wash 43
Oklahoma 48
Dart 51
NYU 49